DVD android

Kết nối wifi ,đọc được tất cả các loại đĩa, USB, Thẻ nhớ, kết nối bluetooth, thiết bị dẫn đường vietmapS1

0935.895.442